Accountancy en Advies

Ondernemen is vooruitkijken, kansen zien en deze benutten. Sámen sparren over hoe kansen te creëren en bedreigingen om te buigen is eenvoudiger dan alleen.

Goossens Accountants heeft ruime ervaring in het MKB en denkt graag met u mee om te komen tot strategische, fundamentele en creatieve oplossingen.

Onze werkwijze is te typeren als professioneel, persoonlijk en betrokken. Naast oog voor de cijfers is er ook oog voor de drijfveren van de ondernemer/onderneemster.

Administratie voeren is voor de meeste ondernemers/onderneemsters een noodzakelijk kwaad, je wilt je immers bezighouden met waar jij goed in bent: je corebusiness. Toch zijn tijdige en juiste cijfers de fundamentele basis om succesvol te kunnen ondernemen. Om dit te realiseren is het belangrijk om de dagelijkse administratieve processen zo optimaal mogelijk te automatiseren.

U bent en blijft de hoofdrolspeler en bepaalt de koers en wij zorgen ervoor dat u zich daarmee bezig kunt blijven houden.